Gương người tốt việc tốt Trường Tiểu học Dinh Bà tuyên dương học sinh nhặt được của rơi, trả lại cho người mất

Sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”

MỘT TẤM GƯƠNG CÔ GIÁO TRẺ VÀ ĐẦY NHIỆT QUYẾT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA- DẠY TỐT- HỌC TỐT

TRƯỜNG TIỂU HỌC DINH BÀ TỔ CHỨC TỔNG VỆ SINH ĐỂ ĐÓN HỌC SINH NHẬP HỌC TRỞ LẠI SAU ĐỢT NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA( NCOV)

TRƯỜNG TIỂU HỌC DINH BÀ TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 2; ĐẠT TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 THEO THÔNG TƯ 17/2018-TT-BGDĐT NGÀY 22/8/2018

grass 1234

  • Không có bài viết nào.

  • Không có bài viết nào.

grass copy

  • Không có bài viết nào.

Kiểm tra trực tuyến

Toán 4

Giáo viênthdinhba 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 5

Giáo viênthdinhba 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay