Trường Tiểu học Dinh Bà tham gia “Ngày Hội giao lưu” cấp Tiểu học năm học 2017-2018.

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4)

Triển khai học tập theo tư tưởng HCM

Tổ chức đại hội Liên đội năm học 2017-2018

Thành lập các Câu lạc bộ trong Liên đội năm học 2017-2018

Công văn Số: 71/SGDĐT-VP, ngày 26 tháng 3 năm 2018 về việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 – 2018

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 4

Giáo viênthdinhba 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 5

Giáo viênthdinhba 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay