Liên đội trường Tiểu học Dinh Bà chăm sóc gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trường quản lí

Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong những năm qua Liên đội Trường TH Dinh Bà, huyện Tân Hồng đã nhận chăm sóc mẹ Liệt sĩ.

Sáng ngày 21/12/2018 đại diện Liên đội Trường TH Dinh Bà đến trao quà cho bà Lê Thị Mến, ngụ Ấp Chiến Thắng – Xã Tân Hộ Cơ – Huyện Tân Hồng – Đồng Tháp với số tiền 200.000/ quý ( 800.000/năm) Trích từ quỹ kế hoạch nhỏ.Picture1Ảnh: Đại diện Liên đội Trường TH Dinh Bà đến trao quà

Ngoài ra Liên đội còn tổ chức nhịn tiền ăn quà vặt giúp đỡ những học sinh còn nhiều khó khăn, có Chi đội góp cả gạo để giúp bạn. Việc làm không lớn, nhưng đã nói lên tấm lòng đầy ấm áp nghĩa tình của Liên đội trường, mong sao nhận được sự chia sẽ từ các Mạnh Thường Quân góp phần làm giảm bớt khó khăn những gia đình chính sách và các em học sinh.