TRƯỜNG TIỂU HỌC DINH BÀ TỔ CHỨC TỔNG VỆ SINH ĐỂ ĐÓN HỌC SINH NHẬP HỌC TRỞ LẠI SAU ĐỢT NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA( NCOV)

Trường Tiểu học Dinh Bà có 2 điểm trường ( Chốt Bình Phú và Dinh Bà). Tổng số phòng học là 20 phòng bán kiên cố ( Điểm Dinh Bà 14 phòng , điểm Chốt Bình Phú là 6 phòng ) Tổng số học sinh toàn trường là 442 em. Được chia ra làm 18 lớp. Trong đó Điểm Bình Phú 6 lớp có: 150  học sinh; Điểm Dinh Bà có 12 lớp số học  292 em.

1 2

Giáo viên làm vệ sinh trước sân trường

     Thực hiện theo Văn bản hướng dẫn số 198/PGDĐT, ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng  về việc tổng vệ sinh trường lớp học  chuẩn bị cho trẻ em học sinh đến trường.

Sáng ngày 28 tháng 02 năm 2020  Ông Dương Văn Sến , hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo và điều hành tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường tổ chức làm tổng vệ sinh  khu vực của trường và lớp học ( Điểm Dinh Bà và điểm Bình Phú).

34     44

               Phòng học ở điểm Dinh Bà             Phòng học ở điểm chốt Bình Phú

Với tinh thần và trách nhiệm cao của tập thể giáo viên toàn trường đến thời điểm này trường đã hoàn thành tốt công tác đảm bảo vệ sinh cho 02 điểm trường của đơn vị và đồng thời đảm bảo cho học sinh đến trường học một cách an toàn.

54   64

Khu vực nhà vệ sinh của nhà trường

         74 84

             Phía trước trường học                              Phía sau trường học

Tác giả: Hồ Văn Thương